Många olyckor i hemmet beror på fusk

En trend som det ofta pekas på i dagens Sverige handlar om fuskjobb och att detta blivit ett stort problem kan inte nog understrykas. Att man som privatperson anlitar ett företag för att renovera om hemma och efter något år upptäcka stora brister i arbetet är ett gissel som skapar misstroende över hela byggnadsbranschen.

Vi ser dagligen prov på detta och det är egentligen bara att slå på tvn för att se hur olika familjer berättar om sina skrämmande upplevelser gällande de hantverkare de anlitat i god tro. Det kan här handla om snickare, elektriker, rörmokare, målare, takläggare och spelar ingen roll – oavsett vad projektet innebär så är det ett problem som i slutändan drabbar en hel familj både ekonomiskt och psykiskt. Hur ska man då komma tillrätta med detta och finns det några lösningar i hur man kan få privatpersoner att känna sig trygg med den elektriker man står inför att anlita?

Ja, tyvärr så är nog skadan redan skedd och problemet med misstroende så pass utbrett att det kommer att ta lång tid. Det behövs här både en slags självsanering inom branschen och en större medvetenhet bland kunderna för att man ska lyckas. En gemensam kraftansträngning där alla olika yrkesgrupper slår sig samman är en lösning. Det vi menar med detta är att man som elektriker, som snickare och som målare – gemensamt – skaffar sig en slags sida på internet där man går samman och i god för varandra. Gärna med tydliga referenser till de kunder man haft och de jobb man utfört.

Kontakta tidigare kunder

Man måste alltså som hantverkare i det nuvarande läge som råder i Sverige vara tydlig med att visa upp både sina referenser och certifikat på att man har kunskapen att utföra jobben man blir anlitade för. Det här gäller även för kunderna som aktivt måste efterfråga sådana saker och därigenom säkerställa att jobbet blir korrekt utfört. Anlitar man som privatperson en elektriker – ja, då måste man också se till att denne verkligen har de nödvändiga certifikat som krävs, att han kan ge nummer till tidigare kunder och att han verkar ligga på en bra prisnivå.

Att branschen drabbas av att det finns en massa ruttna ägg som utger sig att vara något de inte är kommer att skapa en ännu större skepsis och här måste man alltså jobba hårt med att återvinna förtroendet. Det är oacceptabelt att olyckor sker på grund av fuskjobb och slarv och varje sådan som sker är en tydlig signal om att något måste göras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *