tarot

Vem kan lära sig att lägga tarot?

Enligt vissa krävs det vissa anlag eller färdigheter för att kunna lära sig hur man använder tarotkort för att förstå omvärlden och för att kunna se framtid. Detta är någonting som auktoriteter på området opponerar sig mot. Alla kan lära sig tarot enligt dessa personer. Det är inte underligt att en tradition som tarot, har gett upphov till så mycket teorier och hemlighetsmakeri. Genom åren har det varit förbjudet och till och med farligt att tala öppet om att använda tarotkort! Detta är en av orsakerna till att det är först på senare år som tarotkort börjat användas av gemene man.

Historiskt sett finns det många olika källor som talar om att man använt tarot. Dels som vanliga kort för spel och umgänge, men också om hur man använt tarot för att se in i framtiden eller för att hitta svar på sådant man annars inte verkat komma till insikt om.

Äldre tradition

Det finns många teorier om varifrån tarot kommit och hur det fått en så viktig roll i historian. Flera talar om att tarotkort skall ha varit ett sätt att föra vidare kunskap som försvann i och med branden i Alexandria år 646. Staden var då huvudstad för allt som rörde kultur och biblioteket är omtalat som en av de större kulturskatter vi har kännedom om. När branden ödelade mycket av den samlade informationen, flyttades en hel del fokus till Fez, Marocko, var man byggde upp ett stort men inte lika fyllt bibliotek. De som talar om att man skall ha tagit fram tarotkort för att sprida och föra vidare kunskap från Alexandria, anser ofta att en hel del finns i de symboler och kombinationer av tecken som kan finnas på tarotkort. Andra menar att leken som helhet är en berättelse om en människas liv. Viktigt att betona är dock att det inte rör sig om en enda persons liv, utan om någonting som angår alla människor och därmed har någonting att förmedla till alla.

Länkar till intressanta webbplatser som berättar mer om Tarot:

1. Tarotguiderna.se – Tarot linje

2. Medialarummet om Tarot

3. Mediumguiden Tarotsida

De äldsta nu bevarade tarotkort som finns, är från 1300-1400talet. Det finns delade meningar om huruvida korten är från 1392 och av italienskt ursprung, eller om de är från början av 1400 och med andra rötter. I dagsläget kan man se dessa kort för tarot på museum. Dagens kortlekar som används för tarot, har allt som oftast inspirationen hämtad från dessa kort. Det finns många alternativa uppsättningar kort som inte har någon större samhörighet med de tidigare korten, men flertalet har tydliga inslag av den symbolik och de färgval som går att se i dessa kort. Vill man känna till mer om historian bakom tarot kan man titta i några av de böcker som finns att tillgå på området. Hyllmeter har skrivits sedan 1700-1800 talet även om det inte finns mycket på svenska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *