Författare: webmaster

Granskning av Psykologers Löneutveckling

Lönen för psykologer har länge varit ett diskussionsämne i arbetsmarknaden. Det råder ingen tvekan om att lönen för psykologer varierar beroende på arbetsplats, vilket kan inkludera privata företag, skolor, idrottsorganisationer eller försvarsmakten. Medellönen för nyutexaminerade psykologer låg mellan 36 000 och 39 000 kronor enligt Saco, vilket var en liten förändring jämfört med 2021 då medellönen var 30 650 kr.…