I en färsk undersökning framgår att e-handel omsätter över 27 miljarder kronor. En siffra som väntas bli allt större. Samtidigt sjunker omsättningen för den traditionella detaljhandeln. Marknadsföring och alla andra aspekter av handel och shopping har tagit en ny vändning och det finns idag en uppsjö alternativ för den som vill göra sin produkt känd. Internet har här en stor och viktig roll oavsett om man talar om e-handel eller om traditionell sådan.

Även om reklaminvesteringar samt annonsering har stor omsättning och bra resultat, är det genom andras omdömen vi påverkas mest. Kanske är det till och med så att konsumenters recensioner har en motverkningseffekt då allt fler väljer att söka efter recensioner innan ett köp. Skulle en produkt eller återförsäljare ha flera dåliga omdömen kan detta bidra till att man avstår från det köp man tänkt genomföra och istället vänder sig till en konkurrent.

Att lyssna på konsumenterna

Det faktum att vi baserar handlingar på andras uppfattning är någonting centralt inte bara vad gäller e-handel och internet. Dåligt rykte är väldigt svårt att bli av med och man får se till att inte placeras i detta fack när man gör affärer med konsumenter runt om i landet. Bakom studien står Eniro och ett företag som går under namnet Cint. Närmare 30 procent av de tillfrågade konsumenterna uppger att de valt att stå över ett köp om det funnits allt för få omdömen om produkten. Detta ger vid handen att det inte bara är dålig publicitet som kan skada företaget som tillhandahåller en produkt, utan även att man behöver vinna konsumenters gillande innan man kan nå den stora massan. För de bolag som redan etablerat kontakt med de i konsumentledet kan dock frågan vara annorlunda.

Ifall recensionsbrist är en fälla är negativa omdömen en värre situation som kan avskräcka potentiella kunder från att köpa. Av de som tillfrågats uppger 67 procent att de valt att avstå från köp när en vara haft dåligt omdöme på internet. Här kan vi tydligt se hur internet påverkar traditionella handelssituationer utanför den konkurrenssituation som ofta tas upp i media.

Att synas är viktigt

På internet är det ständigt tal om att synas. Detta handlar många gånger om att man vill locka kunder eller andra intressenter till en specifik sida med information eller handelsmöjligheter. För de som inte har någon e-handel att erbjuda, är det nu också viktigt att synas även om man inte behöver lägga samma typ av fokus som de vilka bedriver e-handel.

Shopping är någonting som tar allt större utrymme i såväl vardag som i tv-rutan. Vi handlar som aldrig förr och är allt mer insatta i de produkter och tjänster vi köper. Att erbjuda produkter som varken experter eller konsumenter yttrat sig om kan därför kännas både konstigt och riskabelt då man inte vet vad det är man får. Denna uppfattning är relativt ny då man för ett antal år sedan aldrig såg recensioner för de produkter man valde att införskaffa. För att sticka ut i konkurrensen och inge förtroende, har ett flertal sidor utvecklats vilka går ut på att ge information om butiker som inte har möjlighet till e-handel och liknande. Därtill finns jämförelsesidor och annat som kan vara till hjälp för konsumenter.

Vi tycker om uppmärksamhet

Att söka efter andras omdömen går hand i hand med vår tendens att vilja synas och bidra med vår kunskap till andra konsumenter. Under förra året hade 52 procent av de tillfrågade vid ett eller annat tillfälle skrivit recensioner kring varor de köpt eller tjänster de beställt. Dock varierar det ganska mycket mellan de olika åldersgrupperna hur stor vikt man lägger vid recensioner.

För de allra flesta är det vänner och familj som väger tyngst. Därefter är expertrecensioner och till sist andras recensioner som påverkar. I en yngre åldersgrupp, den mellan 18 och 25 år är det just recensioner som väger tyngst. Med tanke på den utveckling respondenter i detta åldersspann upplevt i fråga om ständig kommunikation, sms och sociala medier som Facebook och Twitter, kanske detta är en naturlig följd av teknikanvändningen.

Rätt fokus

När man driver näthandel på något vis, i synnerhet om man riktar in sig mot en ung målgrupp, är det viktigt att känna till vilken bild man ger på internet. Många företag väljer att ha bloggar samt kommentarsfunktioner var man kan föra dialog med sina kunder. Då kan man rätta till eventuella problem. Sverige är ett av de länder som har störst internetanvändning per capita och detta medför ett behov hos en rad yrkesgrupper av synlighet och öppenhet. Att lyckas med e-handel kräver allt större arbete även utanför den egna verksamheten. Samma sak gäller med all tydlighet nu även de som bedriver traditionell handel med kunder såväl inom som utanför Sveriges gränser. Dock är det framförallt den inhemska marknadens recensioner och omdömen som väger tyngst i vardagen.