Hur gör man upp om priset med en snickare?

När du väljer att anlita en hantverkare, till exempel en snickare, är det viktigt att ni kommer överens om hur arbetet ska utföras, när det ska vara klart och vad det, ungefärligen, kommer att kosta. Det finns en rad olika tillvägagångssätt när det handlar om prissättning och vi går genom dem här för att ge dig lite hjälp på vägen gällande saker som man bör tänka på innan man skriver på ett avtal.

Först och främst rekommenderar vi att du och snickaren kommer överens om och signerar ett skriftligt avtal där ni, så tydligt som möjligt, anger hur projektet ska se ut, när det ska vara klart och vad det kommer att kosta. På så sätt vet båda parter vad som förväntas av dem. Priset kan dock ibland vara svårt att förutse då det kan duka upp oförutsedda kostnader som båda parter bör vara beredda på. Gällande prissättning finns det ett antal varianter som används av firmor där ute i landet.

Fast pris är ett vanligt alternativ som innebär att ni kommer överens om ett fast pris tillsammans. Ett pris som bestäms i förväg. På detta sätt vet du innan arbete är klart vad det kommer att kosta. Dock kan snickaren komma att lägga till för oplanerade kostnader.

Ungefärligt pris är en annan modell där snickaren presenterar en uppskattning om vad arbetet kommer att kosta. Används ofta när arbetet är beroende av oberäkneliga faktorer såsom väder, materialtillgång etc. Som tumregel kan man dock säga att slutfakturan inte ska hamna på mer än 15 procent över det uppskattade priset.

Löpande räkning innebär att snickaren får betalt per timme. Kan vara skönt om du vill hålla nere kostnaderna i ett tidigt stadie. Var dock noga med att sätta ett takpris som är det som du max kan tänka dig betala så att fakturan inte sticker iväg för mycket.

När arbetet är slutfört och ni båda godkänt utfallet (var noggrann med att kontrollera att allt arbete stämmer med vad ni kom överens om i det skriftliga avtalet) ska snickaren skicka en faktura med rimlig betalningstid. Du ska inte betala innan eller under arbetets gång då du inte har möjlighet att kontrollera att arbetet blir gjort enligt önskemål. Gäller det väldigt mycket pengar brukar det gå att komma överens med snickaren om en avbetalningsplan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *