presentreklam

När man går igenom kostnader och möjligheterna för att genomföra en marknadsföringskampanj märker man snabbt att det kan kosta stora belopp att synas i den omfattning man önskar. Inte sällen väljer man att avvakta i väntan på ett perfekt tillfälle att marknadsföra vilket kan innebära att man förlorar kunder som annars skulle kunna intresseras för verksamheten. Att använda sig av presentreklam och direkta möten kan vara ett sätt att få sin marknadsföring för en bråkdel av kostnaden för en kampanj i media.

Presentreklam finns i alla former, och är en uppskattad form av marknadsföring i och med att den som exponeras för reklamen också får någonting med sig därifrån. För den so vill etablera sig på marknaden är det viktigt att människor i närheten har en positiv inställning till företaget, och att dela ut saker och ting gratis kan vara en bra väg.

Även i de situationer då man inte i huvudsak marknadsför sig själv ger presentreklam en rad öppningar som kan innebära affärer och intäkter längre fram. En penna eller ett post-it block med ditt företags namn på, kan snabbt bli vad personen letar efter när den skall anteckna tider för ett kommande möte. Denna typ av användbar presentreklam gör att du syns gång efter gång för samma person vilket bygger upp en direkt association till dig vid alla de tillfällen branschen du verkar inom kommer på tal. Det är viktigt att köpa in presentreklam av god kvalitet i och med att du inte vill förknippas med en dålig produkt. Det kan många gånger vara klart billigare med presentreklam än med annan marknadsföring, även om du väljer artiklar som är tillverkade för att hålla. Förhoppningsvis hittar du en eller flera artiklar vilka du finner lämpliga för presentreklam. Vi hoppas att du uppnår ditt mål och vinner framgång med din marknadsföring.

Spara energi i ditt hus

Hushåll över hela Sverige – från Malmö till Kiruna – har ofta en gemensam nämnare och tyvärr en negativ sådan i form av att man betalar för mycket pengar i uppvärmning och energi. Det vill säga; ett hus i Malmö och ägaren till detta får med jämna mellanrum en räkning i sin brevlåda – en räkning med väldigt höga siffror skrivna på sig och detta också helt i onödan. Det finns nämligen sätt som kan sänka en hög energiräkning och som därmed kan göra att man sparar väldigt mycket pengar. Det första man kan säga gällande detta är att man som husägare först och främst ser ut vilken typ av energi som värmer upp huset i fråga.

Många husägare har nämligen ingen aning om vad det betalar för och tar för givet att den räkning de får också är en definitiv sådan som man får lära sig att planera kring. Så är det naturligtvis inte och här kan vi som exempel på detta nämna att exempelvis bergvärme har potentialen att spara upp till 80% av kostnaden man lägger på energi och att det även finns möjlighet – dock utan lika hög effekt – att köpa och installera värmepumpar för exempelvis vatten, jord och frånluftsvärme.

Nummer ett är således ett byte av energi- och värmekälla. Men även om man gjort detta så kan man som husägare ändå se att räkningen man betalar är för hög och då är det dags att se över hur huset ser ut och om det kan finnas något läckage. Det är nämligen inte ovanligt att det sipprar ut varm luft och att kall sådan kommer in i huset – en omöjlig ekvation som naturligtvis gör att räkningen blir orimligt hög. Här ska man således hitta dessa läckor och vi kan för att förenkla nämna två stycken områden; ett ganska självklart och ett relativt okänt sådant.

Det första området gäller fönstren och dessa kan man antingen täta på egen hand eller göra en rejäl investering och helt byta dem mot nya. En klar energisparare.

Köp nya garageportar i Malmö

Område nummer två då? Dina garageportar. Äldre garageportar är en stor energitjuv som i allra högsta grad bidrar och påverkar till en hög räkning för en husägare i exempelvis Malmö. Till skillnad från fönstren så rekommenderar vi här direkt att man byter garageportar om man upptäcker att de är otäta och att man inte försöker täta dessa på egen hand.

Anledningen till att vi rekommenderar att man byter garageportar snarare än att laga de befintliga är att de nyare modellerna är så pass mycket bättre och har en väldigt lång livslängd. Detta i kombination med en annan viktigt sak – särskilt i en stor stad som Malmö – i form av en minskad inbrottsrisk gör ett byte av garageportar nödvändigt. Det är nämligen ofta där som inbrottstjuvar sätter in sin stör och man gör det av anledningen att det är husets svagaste punkt.

Genom att helt byta till nya garageportar så får man dels alltså en lägre energikostnad och man gör sitt hus i Malmö betydligt säkrare också.

Läs mer om garageportar här: www.garageportarmalmö.se.

Behov av att renovera innergårdar i Stockholm

Att bo i Stockholms centrala delar innebär att man ger avkall på naturen och där det inte finns den naturliga tillgången till olika grönområden. Här ska man ändå veta att Stockholm i jämförelse med andra storstäder är en stad som är väldigt grön och naturligt inbjudande med vatten, med parker och med öppna ytor. Men; jämför man Stockholm med en mindre stad i Sverige så finns det stora skillnader i exempelvis trafik, buller och avgaser och det gör att staden och de boende där kan ha svårare att ge sig ut och hitta ytor där man bara kan slappna av och njuta. Risken är nämligen uppenbar att en sådan yta – exempelvis en park – redan är upptagen av andra personer som tänkt sig ett liknande scenario.

Det finns dock en plats i de flesta Bostadsrättsföreningar som fungerar på exakt detta sätt; som ger en chans till avkoppling, som dämpar volymen och där exempelvis barnen kan leka utan att man som förälder behöver vara alltför orolig och vaksam. En plats som – tyvärr – i många fall inte går att använda för annat än att ställa sin cykel på och detta i form av innergården. Stockholm och fastigheter där har ofta fantastiska innergårdar – gröna, inbjudande och prunkande – men som man behöver renovera för att de ska kunna användas på det sätt som de är skapta för. Att många bostadsrättsföreningar skulle behöva satsa pengar på att renovera innergårdar i Stockholm är ett faktum som kan förklaras av att de i många fall är farliga.

Kort sagt här; flera innergårdar är i så dåligt skick att saker och ting kan falla, gå sönder eller där bråte ligger utspritt med risk för att barnen kan komma till skada vid lek och här måste man helt enkelt renovera. Bortser man här från farorna så skapar en vacker innergård också ett stort mervärde som kommer i form av att grannarna har en naturlig mötesplats där man exempelvis kan grilla, sitta ned och läsa en bok eller där man på annat sätt – exempelvis medan barnen leker – kan umgås. En detalj som verkligen kan behövas i Stockholm där grannar har en tendens att hålla sig på sin kant snarare än att sträcka ut en hand för att lära känna varandra lite bättre. Att renovera innergårdar ger dessutom ett ekonomisk värde.

Att renovera innergårdar ökar värdet på fastigheter i Stockholm

En lägenhet i centrala Stockholm innebär i sig ett stort värde och man kan som boende i en sådan räkna med en stor vinst vid en försäljning; en försäljning som dock kan bli ännu större om den bostadsrättsföreningen man tillhör gör några investeringar och här kan vi – utöver att renovera innergårdar – nämna att man exempelvis byter fastighetsvärmepump, att man investerar i en rejäl uppfräschning av tvättstugan eller att man byter ventilationssystem.

Investeringar där man själv är med och bidrar och som finansieras av exempelvis en mindre hyreshöjning; detaljer som skapar mervärde och som ger medlemmarna en chans att sälja sina bostäder till ett högre pris.

Naturligtvis så ska man i första hand se till levnadsstandard då man talar om att renovera innergårdar i Stockholm och att medlemmarna får en betydligt bättre sådan; men i en stad som Stockholm och med tanke på priserna för bostäder där så kan man helt enkelt inte räkna bort det ekonomiska värdet som projektet kan föra med sig. Sett till hur mycket det kostar och vad man i slutändan får så är det ett väldigt enkelt val som fler bostadsrättsföreningar i Stockholm borde överväga. Grönområden är en bristvara i Stockholm och det gäller bara att inse att man ofta har ett sådant – outnyttjat – på sin innergård.

Kostnaden låg för att renovera innergårdar i Stockholm

Om man har en innergård som är i behov av att renoveras och där man tagit upp frågan på föreningens årsmöte så kommer då nästa fråga; vad kostar det egentligen att renovera innergårdar i Stockholm? Inte så mycket, blir här svaret och detta om man ser generellt på saken. Naturligtvis så avgörs kostnaden av hur omfattande renovering det handlar om, vilket material man väljer samt hur stor innergården i fråga är.

Dessutom spelar valet av företag en stor roll och gällande det sistnämnda så rekommenderar vi att man anlitar en specialist på att just renovera innergårdar och som kan visa upp någr exempel på liknande projekt som de genomfört i Stockholm. Det här ger alltid nya ideér, uppslag och hjälper till att bestämma designen på sin egen innergård. Det finns många företag som specialiserat sig på just detta område i Stockholm och det är alltid värt att betala lite mer för en sådan än för att exempelvis anlita en firma för markarbetet, en snickare för byggnationerna och en plattsättare för att lägga ut sten och annat. Anlitar man en specialist så tar denna firma hand om allting och jobbet går dessutom betydligt snabbare på så sätt också.

Att renovera innergårdar kräver vana och erfarenhet och av den anledningen så är en specialiserad firma alltid att föredra. Lägger man lite extra pengar så får man också på köpet en perfekt innergård där samtliga lösningar är skräddarsydda efter alla behov som finns i fastigheten; lekvänliga ytor för barnen, ställ för cyklar – snygga sådana – platser att sitta på, grillplats; oavsett vilka behov som finns då kommer man också att kunna hitta en lösning för dessa.

Som vi nämnde ovan – själva kostnaden kommer i slutändan inte att synas mer än genom att hyran höjs med några kronor i månaden och sett till vad man får – mervärde och ett ekonomiskt värde – så handlar det om en ren och skär investering som fler borde överväga. En innergård är mer än en plats för gamla cyklar – det är en plats för alla.

Investera i nya garageportar i Göteborg

Oavsett vilket typ av hus man har så kommer man som husägare snabbt blir varse om att saker och ting går sönder och att allt har en begränsad livslängd. Det här gör att man alltid måste vara beredd på att något kan komma att inträffa och att man som husägare därmed också måste se till att alltid avsätta pengar i en slags reparationsfond. Här ska man även tillägga att det finns en del saker som man som husägare reparerar eller byter ut och som de facto snarare ska ses som en rejäl investering snarare än en utgift.

Det här gäller inte minst värmeläckage och det ska vi titta lite närmare på här. Det här nämligen så att väldigt många hus i Sverige har detta problem och konkret så innebär det att man betalar för mycket pengar helt i onödan. Det finns en devis och ett ordspråk som lyder enligt följande: Elda inte för kråkorna. Det vill säga att man inte ska låta för mycket värme gå till spillo då det – helt enkelt – kostar för mycket pengar. Ändå är det exakt just det som många gör. Man eldar – kort sagt – för kråkorna och man gör det helt utan att vara medveten om det.

Vi kan här peka på tre stycken områden som ständigt brukar släppa ut den varma luften inifrån huset samtidigt som den tillåter den kalla utifrån att komma i huset och som därmed kostar pengar och som dessutom gör klimatet inomhus betydligt sämre.

Här kan vi börja med de två mest självklara: fönster och taket. Genom att se över hur taket ser ut – årligen – så kan man som husägare spara enormt mycket pengar och detsamma gäller även fönstren som dessutom går utmärkt att täta på egen hand. Dessa två är områden är de vanliga och de som uppmärksammas då man talar om värmeläckage.

Det tredje dock är inte lika känt och det gör att många helt glömmer bort området i fråga: nämligen garageportar. väldigt många hus – som har ett garage i direkt anslutning naturligtvis – har för dåliga garageportar, äldre sådana installerade. Om vi säger att du äger ett hus i Göteborg där din räkning är omotiverat hög och där du just kontrollerat ditt tak samt dina fönster och sett att dessa håller måttet – ja, då är förmodligen dina garageportar den felande länken.

Fler fördelar med nya garageportar i Göteborg

Om vi spinner vidare på detta, men av helt andra skäl, så finns det även andra fördelar i att byta till moderna garageportar till ditt hus i Göteborg. Vi räknar upp dessa nedan för att ge dig ytterligare anledningar till att överväga ett byte.

• Estetiken. Äldre garageportar av exempelvis plåt är inte särskilt vackra och här ska man veta att dagens modeller finns tillgängliga i stort sett i vilken färg man än vill ha. De är – helt enkelt – snyggare.
• Minskar inbrottsrisken. På samma sätt som ovälkommen luft kommer in så brukar också tjuvar välja hus med äldre garageportar som mål för sina inbrott. Genom nya, säkrare modeller så löper du mindre risk för ovälkommet besök.
• Hållbarhet. Nya garageportar håller i minst tjugo år och det handlar således om en riktig investering som verkligen står emot tidens tand.

Graverade produkter

Att gravyr används inom en rad olika områden och inte minst är populärt som dekoration på olika typer av produkter råder det inget tvivel om. Men vilka produkter är i själva verket vanligast att gravera och vad finns det mest av på marknaden idag? I den här artikeln reder vi ut sådant du kan tänkas fundera över kring graverade produkter.

Graverade presenter
Presentartiklar med gravyr passar utmärkt att ge bort vid de allra festligaste tillfällena. Gravyr är ett enkelt och populärt sätt att ge sina gåvor och presenter en personlig prägel. Genom att till exempel gravera in barnets namn och födelsedag på din doppresent eller studentens namn och examensår på din studentpresent, skapar du personliga och exklusiva gåvor som alltid tas emot med stor entusiasm och uppskattning.

Graverade skyltar
Förutom presentartiklar finns en rad andra produkter som med fördel kan förses med gravyr. Skyltar är ett exempel.  Nummerskyltar, namnskyltar, toalettskyltar och dörrskyltar är bara ett axplock av alla olika typer av gravyrskyltar som var och en fyller sin egen funktion. Ofta används skylten för att peka ut en särskild lokal, ett visst husnummer eller varför inte efternamnet på familjen som bor i ett visst hem. Gravyrskylten används även ofta som maskinskyltar på olika företag eller som andra former av informationsskyltar, exempelvis sådana som anger att något är privat eller att en viss dörr leder in till toaletten.

Graverade namnsmycken
Att bära personliga smycken är en ständigt växande trend. Särskilt populärt är det att ge bort smycken som unika gåvor. Valet att gravera in just sitt namn behöver dock inte vara självklart. Det kan kännas minst lika personligt att till exempel gravera sitt smycke med sina initialer, sitt efternamn eller varför inte sitt barns, sin partners eller sin bästis namn. Självklart passar även presentartiklar i form av namnsmycken perfekt vid andra högtider såsom mors eller fars dag, födelsedagar eller som julklapp.

Graverade priser
Avslutningsvis är priset en produkt som i princip alltid förses med gravyr. Medaljer, statyetter och pokaler är exempel på priser där till exempel tävlingens logotyp och stundtals även tävlingsgrenen och mottagarens placering i tävlingen brukar ingraveras.

Frågor och svar om tandläkare i Stockholm

Då Stockholm är Sveriges största stad så innebär detta för många nyinflyttade att en del praktiska saker som man tidigare tagit för givna måste lösas. Det vill säga; har man bott i en mindre stad så har man också varit väl införstådd med hur saker och ting fungerar och vart man vänder sig om något problem uppstår. Flyttar man till Stockholm så kan får man i många fall alltså helt börja om från noll och en av dessa saker gäller tandläkare. Då det i en mindre stad finns kanske en- eller två stycken verksamma tandläkare så blir valet där enkelt och ganska givet – detta ställt mot Stockholm där urvalet – av förklarliga skäl – är väldigt mycket större. Hur fungerar egentligen tandvården i Stockholm och vart ska man vända sig om något händer? Vi tänkte hjälpa till genom att svara på några vanliga frågor gällande tandläkare i Stockholm.

Är en tandläkare i Stockholm dyrare?

En vanlig missuppfattning gällande en tandläkare i Stockholm är att ett besök hos en sådan är väldigt mycket dyrare än i övriga Sverige. Så är inte fallet utan det kan vara precis tvärtom. Tack vare den höga konkurrensen så har nämligen priserna sjunkit under senare år. Visst – en tandläkare på Östermalm kan vara lite dyrare än vad en kollega i en förort är; men där har man ju som kund också ett val att göra. Man är inte på något sätt som boende på Östermalm bunden till de tandläkare verksamma i det området.

Får man bra service av en tandläkare?

Här varierar det och generellt sätt så kan man säga att du kommer att få bättre service ju mer pengar du betalar för din tandläkare. Det vill säga; besöker du en exklusiv mottagning på Östermalm så kommer också kostnaden att matcha den service du får i form av fräscha, snygga lokaler och omtänksam personal. Hos billigare tandläkare så sker vården mer efter löpande-band-principen; något som också fungerar och passar väldigt många.

Vilka behandlingar finns?

De flesta tandläkare erbjuder liknande behandlingar om man ser till exempelvis estetisk tandvård. Då det kommer till att laga tänder, ta bort plack, tandsten och andra vanliga saker så får man samma behandlingar oavsett var man vänder sig. Samtliga tandläkare har i grunden samma utbildning och det är denna som löper som en röd tråd genom hela deras yrkesliv. Du behöver alltså inte oroa dig för kvaliteten på arbetet som utförs. Att laga ett hål hos en tandläkare på Östermalm följer samma princip som då ett likadant hål ska lagas i Kista.

Finns det tider akut?

Om man skulle göra sig illa så är det viktigt att man snabbt får hjälp och här brukar de flesta tandläkare i Stockholm avsätta vissa tider dit man kan söka sig. Att anmäla sig till en tid akut innebär att man som patient får gå före i den ordinarie kön. Förvisso till ett lite högre pris – men det brukar det vara värt. Tandvärk och dentala problem är inte att leka med och måste korrigeras och lagas så fort som möjligt.

En glasmästare förbättrar ert kontor

Många som arbetar i kontorsmiljöer upplever att den höga volymen – samtal från medarbetare, surrande datorer, kundmöten med mera – påverkar deras jobb negativt. Det är helt enkelt svårt att koncentrera sig och detta är något sok syns tydligare ju längre dagen fortgår. Det som är svårt att påverka är det faktum att väldigt många kontor är uppbyggda på det sättet att bärande väggar hindrar ombyggnationer. Dessutom så är kontorslandskap ofta ganska små och har många arbetare – speciellt här om man ser till Stockholm som får anses som den stad i Sverige där flest kontor finns tillgängliga.

Om vi här tänker oss en sådan miljö där många personer jobbar på samma yta i Stockholm och där man ser att produktiviteten sjunker i takt med att timmarna går – finns det några sätt att förhindra detta och kan en arbetsledare ända miljön så att denna produktion håller sig stabil över hela dagen? Vi ponerar här att denna kontorsmiljö i Stockholm har flera bärande väggar samt en hyresvärd som ställer sig allmänt skeptisk till större förändringar.

Det finns några små knep – både dyra och billiga – som man kan använda sig av för att skapa de bästa förutsättningnarna för stabiliserad- och ökad produktion och om vi nedan radar upp några av dessa så kanske bilden av det vi menar kan klarna lite.

• Glasmästare. Det som många inte inser är att man genom att sätta upp skiljeväggar i glas dels dämpar volymen och dels också skapar fler ytor – perfekta för möten med både kunder och personal. En kontakt med en glasmästare i Stockholm kan således var en väldigt god investering. Det vi menar här är att man låter en glasmästare först besöka kontoret och därefter skissar fram den lösning som passar er bäst. Ett tips gällande glasmästare i just Stockholm är att kontakta så många som möjligt; prisnivån skiljer sig nämligen avsevärt och genom att ställa offerter mot varandra så kan ni också få fram det bästa priset för er glasmästare och de skiljeväggar denna ska montera i ert kontor.
• Akustiktak. Det här kommer att dämpa volymen betänkligt och är något som verkligen påverkar koncentrationen hos de anställda i en positiv riktning. Akustiktak används ofta i lokaler där ljudnivån är hög – på kontor, i restauranger och där man anordnar konserter – och gör ljudet mer dämpat och behagligt.
• Ventilation. Kanske är det så att kontoret har väldigt dålig ventilation och att det är denna som är anledningen till att de anställda och deras humör dippar under dagen? Det är inte ovanligt och speciellt inte om man ser till Stockholm där fastigheter för kontor ofta är lite till åren. Bra ventilation gör att luften cirkulerar och är fräsch, något som verkligen påverkar både humör och koncentration.

Där hade vi alltså tre stycken små tips som kan leda till en bättre arbetsmiljö och en ökad produktivitet. Här råder vi framförallt att det första tipset övervägs; att genom glas skilja och separera människor och rum ger verkligen resultat och medför samtidigt att ett kontor slipper kännas instängt. Att kontakta en glasmästare i Stockholm kan verkligen göra skillnad.

Dörrskylt till ytterdörren

Välj hur din dörrskylt ska se ut

vit metallskylt med svart textTycker du att din ytterdörr eller badrumsdörr ser lite tråkig ut och har nu bestämt dig för att skaffa en dörrskylt med gravyr, men har lite svårt att bestämma dig för hur den ska se ut? Detta är ett problem som många har när det gäller att välja rätt dörrskylt för rätt dörr. Självklart kan en dörrskylt se ut på alla möjliga sätt, det beror helt och hållet på smaken hos personen som skaffar dörrskylten och det viktigaste är ju trots allt att man själv är nöjd.

Vi vill försöka hjälpa dig att hitta en dörrskylt som passar just dig oavsett om du vill ha en stor skylt i aluminium med stora och tydliga bokstäver, eller en lite mindre och mer elegant med en vacker och nätt kursiv gravyr. Alla dessa val har gjort så att det kan bli svårt att hitta rätt, men även att det finns så många olika och unika dörrskyltar runt om i Sverige.

Det första du ska tänka på är vilket material du vill ha. Det finns vackra dörrskyltar i alla möjliga material, men det absolut vanligaste och mest eleganta är en dörrskylt i mässing. Det finns även i aluminium, rostfritt stål, plast och några andra varianter. När du väljer vilket material kan du även fundera över om du vill ha en blank yta eller en lite hårdare borstad finish på dörrskylten. När du väl bestämt dig för rätt material på din dörrskylt är det dags att tänka på formen, vill du ha en traditionell rektangulär skylt, ska kanterna vara raka eller kapade, eller vill du kanske ha en oval dörrskylt eller helt enkelt någon annan spännande och unik form. Nästa val som ska göras är att bestämma sig för hur texten ska se ut och vad det ska stå på din dörrskylt. Du kan välja precis hur du vill utforma texten och vad som ska stå på, men även om du vill gravera in ett vackert mönster.

I slutändan är det som du märker bara du som kan bestämma hur du vill att din dörrskylt ska se ut och det viktigaste är att du själv blir nöjd.

Powered by WordPress