Använd bildekor i jakt på kunder

Skillnaden mellan hur företag marknadsförde sig förr mot nu är ganska markant och här kan vi peka på att man numera måste synas på ett helt annat sätt. Förr om åren räckte det ofta med att sätta in en annons i en tidning samt ett gott rykte för att attrahera nya kunder och detta oavsett vilken bransch man var verksam inom. Det här har alltså ändrats markant under senare år och handlar dels om att tidningsbranschen i sig inte har lika stort antal av läsare längre; att betala för en annons där är fortfarande dyrt samtidigt som man inte når lika många potentiella kunder längre.

En riktig fälla för en företagare som verkligen kan kosta mer än vad det smakar i slutändan. Det man här kan göra är att söka upp läsarna på det sätt de numera konsumerar nyheter; nämligen på internet. Här ska man dock veta att konkurrensen är ännu högre och att kostnaden för en banner på en stor nyhetstidning är skyhög och att detta inte är något som mindre- eller medelstora företag generellt har råd med.

Detta har alltså gjort att man måste synas på andra sätt och här handlar det om att – dagligen – göra reklam för sig själv och sitt företag. Äger- och driver man ett företag så brukar man generellt ha en firmabil och det är också denna som man i första hand använder sig av som en slags reklamplats i rörelse. Man fäster här exempelvis bildekor på sidan av bilen där man skriver sitt namn, sina kontaktuppgifter samt vad man är verksam inom och därefter så har man skapat sig reklam för sig själv på ett bra och billigt sätt. Just bildekor fungerar ju även att fästa på sina privata fordon också och genom att använda bildekor så ger man – som företagare – sig själv en möjlighet till en slags direktriktad reklam och passiv-aggressiv marknadsföring.

Syns lagom mycket med hjälp av bildekor

Det vi menar med detta är att man hela tiden syns- på ett bra- eller ett mindre bra sätt – och att man därigenom skapar ett intresse bland andra invånare i staden man är verksam inom. Med mindre bra menar vi här att det kan bli för mycket av det goda – genom att fästa bildekor på samtliga bilar så riskerar man att ändamålet slutar att helga medlen och att man når en motsatt effekt i form av att folk tröttnar på att se företaget logga i varenda bilkö och varje gathörn.

Bildekor måste därför vara ganska diskret och inte sticka ut för mycket – en balansgång som kan vara svår att hitta. Som företagare vill man synas och detta i så stor utsträckning som möjligt, risken med bildekor är alltså att man syns för mycket och att invånarna i staden tröttnar och anlitar en konkurrent istället.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *