Övervakade?

I debatten om internet, mobiltelefoni och övervakning ställer sig allt fler skeptiska till positioneringstjänster och dylikt. En positioneringstjänst gör att man kan ta reda på var människor befinner sig och det är i första hand äldre personer som ställer sig tveksamma till denna teknik. Kanske har vi nåt en punkt var tekniken kommit längre än många önskat. Teknisk utveckling finns och det är upp till oss hur vi önskar använda tekniken. Problemet blir när vi känner oss allt för övervakade samtidigt som en stor del av befolkningen medverkar aktivt till detta genom sociala medier, check in tjänster och dylikt. Rimligt är att anta att det är fråga om att man vill ha ett eget val och inte mot sin vilja kunna spåras. Hur framtida tjänster kommer att påverka denna inställning kan vi bara spekulera i, men uppfattningen att möjligheter att bli anonym kommer utvecklas i takt med positioneringstjänster kanske är en sannolik tanke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *