Att bestämma värdet på ett företag

Vid värdering av ett företag är det en rad parametrar man skall ta hänsyn till och det kan bli svårt att hitta det reella värdet om man då även räknar in potentiell vinst och möjlig utväxling av utförda investeringar den senaste tiden. En hel del av arbetet bakom företagsvärdering handlar om att man skall hitta vad det kan vara värt inte bara nu, utan också om ett antal år. Både ägare av företaget, investerare, samarbetspartners och potentiella köpare har nytta av en grundlig analys av företaget vilket gör att allt fler väljer att ta kontakt med proffs för att reda ut vad som är rimligt att ta ut vid en eventuell försäljning.

Vilken bolagsform

Värderingen av ett företag kan se ut på olika sätt och det är inte alltid samma information man rådfrågar för att komma fram till ett svar. Om det rör sig om ett börsnoterat aktiebolag kan man alltid se på hur det går för aktierna i bolaget. När man värderar på detta vis talar man om price earnings och fastställer värdet till ett visst antal årsvinster. Det är inte ovanligt med omkring 4-6 årsvinster beroende på bransch och företagets historia. Dock är detta bara ett av de verktyg man kan använda sig av. Fördelen med att utgå från aktierna är dock att dessa i sin tur påverkas av en rad faktorer. Dock har de andra svagheter i fråga om värdering.

Rör det sig om ett bolag som inte är noterat på börsen, vilket flertalet aktiebolag i Sverige inte är, får man använda sig av andra metoder för att komma fram till ett rimligt pris. Allting skall läggas fram för att man skall ha fullt tillräckliga uppgifter att utgå ifrån. Det är inte alltid man kan utgå ifrån företagets resultat vid en företagsvärdering. Detta för att ägaren kan ha försämrat resultatet för att inte behöva betala lika mycket i skatt. När man skall ta fram en riktig prislapp på ett företag får man se till alla faktorer som kan väga in. Då behöver man även ha med investeringar, lager och allt annat som rör ekonomin.

I vissa fall kan det finnas långt gångna planer på hur man skall få upp omsättningen framöver. Dessa planer kan spela in i priset ifall det är hög potential för vinst. Att räkna några årsvinster för bolag som inte är börsnoterade, är en vettig modell även om det är svårt att lista ut vad som är rimligt.

Opartisk företagsvärdering

När man skall köpa eller sälja ett företag är det bra om det finns en opartisk person med i affärerna. Den som gör företagsvärderingen skall helst inte vara involverad i något av företagen utan stå helt utanför det hela även om det givetvis finns en ersättning som betalas för arbetet som det innebär när man skall göra en utförlig företagsvärdering.

Det finns en uppsjö aktörer på marknaden och det är viktigt att man hittar rätt. Det kan vara stor skillnad på hur man jobbar i olika företag och det är ofta möjligt att ta ett möte med några olika företagsvärderare innan man bestämmer sig för vem man vill jobba med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *