Behov av att renovera innergårdar i Stockholm

Att bo i Stockholms centrala delar innebär att man ger avkall på naturen och där det inte finns den naturliga tillgången till olika grönområden. Här ska man ändå veta att Stockholm i jämförelse med andra storstäder är en stad som är väldigt grön och naturligt inbjudande med vatten, med parker och med öppna ytor. Men; jämför man Stockholm med en mindre stad i Sverige så finns det stora skillnader i exempelvis trafik, buller och avgaser och det gör att staden och de boende där kan ha svårare att ge sig ut och hitta ytor där man bara kan slappna av och njuta. Risken är nämligen uppenbar att en sådan yta – exempelvis en park – redan är upptagen av andra personer som tänkt sig ett liknande scenario.

Det finns dock en plats i de flesta Bostadsrättsföreningar som fungerar på exakt detta sätt; som ger en chans till avkoppling, som dämpar volymen och där exempelvis barnen kan leka utan att man som förälder behöver vara alltför orolig och vaksam. En plats som – tyvärr – i många fall inte går att använda för annat än att ställa sin cykel på och detta i form av innergården. Stockholm och fastigheter där har ofta fantastiska innergårdar – gröna, inbjudande och prunkande – men som man behöver renovera för att de ska kunna användas på det sätt som de är skapta för. Att många bostadsrättsföreningar skulle behöva satsa pengar på att renovera innergårdar i Stockholm är ett faktum som kan förklaras av att de i många fall är farliga.

Kort sagt här; flera innergårdar är i så dåligt skick att saker och ting kan falla, gå sönder eller där bråte ligger utspritt med risk för att barnen kan komma till skada vid lek och här måste man helt enkelt renovera. Bortser man här från farorna så skapar en vacker innergård också ett stort mervärde som kommer i form av att grannarna har en naturlig mötesplats där man exempelvis kan grilla, sitta ned och läsa en bok eller där man på annat sätt – exempelvis medan barnen leker – kan umgås. En detalj som verkligen kan behövas i Stockholm där grannar har en tendens att hålla sig på sin kant snarare än att sträcka ut en hand för att lära känna varandra lite bättre. Att renovera innergårdar ger dessutom ett ekonomisk värde.

Att renovera innergårdar ökar värdet på fastigheter i Stockholm

En lägenhet i centrala Stockholm innebär i sig ett stort värde och man kan som boende i en sådan räkna med en stor vinst vid en försäljning; en försäljning som dock kan bli ännu större om den bostadsrättsföreningen man tillhör gör några investeringar och här kan vi – utöver att renovera innergårdar – nämna att man exempelvis byter fastighetsvärmepump, att man investerar i en rejäl uppfräschning av tvättstugan eller att man byter ventilationssystem.

Investeringar där man själv är med och bidrar och som finansieras av exempelvis en mindre hyreshöjning; detaljer som skapar mervärde och som ger medlemmarna en chans att sälja sina bostäder till ett högre pris.

Naturligtvis så ska man i första hand se till levnadsstandard då man talar om att renovera innergårdar i Stockholm och att medlemmarna får en betydligt bättre sådan; men i en stad som Stockholm och med tanke på priserna för bostäder där så kan man helt enkelt inte räkna bort det ekonomiska värdet som projektet kan föra med sig. Sett till hur mycket det kostar och vad man i slutändan får så är det ett väldigt enkelt val som fler bostadsrättsföreningar i Stockholm borde överväga. Grönområden är en bristvara i Stockholm och det gäller bara att inse att man ofta har ett sådant – outnyttjat – på sin innergård.

Kostnaden låg för att renovera innergårdar i Stockholm

Om man har en innergård som är i behov av att renoveras och där man tagit upp frågan på föreningens årsmöte så kommer då nästa fråga; vad kostar det egentligen att renovera innergårdar i Stockholm? Inte så mycket, blir här svaret och detta om man ser generellt på saken. Naturligtvis så avgörs kostnaden av hur omfattande renovering det handlar om, vilket material man väljer samt hur stor innergården i fråga är.

Dessutom spelar valet av företag en stor roll och gällande det sistnämnda så rekommenderar vi att man anlitar en specialist på att just renovera innergårdar och som kan visa upp någr exempel på liknande projekt som de genomfört i Stockholm. Det här ger alltid nya ideér, uppslag och hjälper till att bestämma designen på sin egen innergård. Det finns många företag som specialiserat sig på just detta område i Stockholm och det är alltid värt att betala lite mer för en sådan än för att exempelvis anlita en firma för markarbetet, en snickare för byggnationerna och en plattsättare för att lägga ut sten och annat. Anlitar man en specialist så tar denna firma hand om allting och jobbet går dessutom betydligt snabbare på så sätt också.

Att renovera innergårdar kräver vana och erfarenhet och av den anledningen så är en specialiserad firma alltid att föredra. Lägger man lite extra pengar så får man också på köpet en perfekt innergård där samtliga lösningar är skräddarsydda efter alla behov som finns i fastigheten; lekvänliga ytor för barnen, ställ för cyklar – snygga sådana – platser att sitta på, grillplats; oavsett vilka behov som finns då kommer man också att kunna hitta en lösning för dessa.

Som vi nämnde ovan – själva kostnaden kommer i slutändan inte att synas mer än genom att hyran höjs med några kronor i månaden och sett till vad man får – mervärde och ett ekonomiskt värde – så handlar det om en ren och skär investering som fler borde överväga. En innergård är mer än en plats för gamla cyklar – det är en plats för alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *