Välj rätt hemtjänst i Stockholm

Människor i Sverige får allt större valfrihet – det handlar om allt från skolor, sjukvård, apotek, och så vidare. Vi får helt enkelt större möjligheter att påverka vår vardag på en rad olika områden.

Numera kan man även i vissa svenska kommuner – till exempel Stockholm – påverka vilken hemtjänst man får, det vill säga vem som ska utföra arbetet. I den artikeln kommer vi att förklara hur det går till, och vad man bör tänka på, när man väljer hemtjänst i Stockholm.

Kommunen fattar beslut

Naturligvist bestämmer man inte själv när man har rätt till hemtjänst – så långt sträcker sig inte valfriheten ännu. Det är precis som tidigare kommunen som fattar beslut om man har rätt till hemtjänst och vilken omfattning den ska ha. Det är som sagt kring utförandet av servicen som möjligheten att påverka kommer in i bilden.

Eget ansvar

När man beslutat sig för att själv välja vilken hemtjänst i Stockholm man vill ha kommer kommunen att tillhandahålla information om vilka olika utförare som finns tillgängliga. Mer hjälp än så får man faktiskt inte av kommunen i det skedet, eftersom de måste hålla sig neutrala och inte får gynna något enskilt hemtjänstföretag.

Ansvaret ligger således till stor del på vårdtagaren – och detta är inte ett helt enkelt val att göra. Man har ju i de allra flesta ingen erfarenhet av de olika företagen och kan egentligen inte bedöma vilket av dem som erbjuder den bästa hemtjänstservicen.

Det man som vårdtagare måste göra är att införskaffa så mycket information som möjligt om de olika alternativen som finns tillgängliga och sedan ta ett beslut.

När man gjort sitt val meddelar man sin biståndhandläggare, och han eller hon kommer sedan se till att hemtjänstarbetet kommer igång som det ska. Vissa utförare hjälper är behjälpliga med detta.

Ibland kan det hända att den utförare man valt inte kan åta sig uppdraget eftersom de redan nått sitt tak hos den aktuella kommunen. Då får man helt enkelt leta vidare och hitta någon annan.

Vad är en bra hemtjänst i Stockholm?

Vad ska man då tänka på när man väljer vilken utförare som ska få uppdraget? Kan man egentligen på förhand bedöma om det är en bra lösning?

När det handlar om hemtjänst spelar personkemin mellan personalen och utföraren stor roll. Alla som arbetar inom hemtjänsten i Stockholm har förstås de kunskaper som krävs för att utföra arbetet, men det är inte alltid det räcker till.

Man vill som vårdtagare känna sig trygg och omhändertagen, och inte som en ännu en ”kund” som ska avklaras under ett stressigt arbetspass. Alla arbetsmoment ska utföras med stor noggrannhet och kvalitet och som sagt är det även viktigt med den personliga kontakten. När man uppnått det, då har man hittat en bra hemstjänst.

Man kan byta eller slippa välja

En stor trygghet man har som vårdtagare är att man har rätt att byta utförare av hemtjänsten om man inte är nöjd mer servicen. Det är förstås en liten process, men brukar fungera relativt smidigt.

Och det är faktiskt så att man inte måste välja utförare om man inte vill eller inte känner att man klarar av det. Avstår man från denna möjlighet vilar det ansvaret på kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *